Радіо «Воскресіння» — на межі тисячоліть в науково-освітньому, релігійно-християнському, світоглядному просторі України кінця ХХ — початку ХХІ століття.

На сторінках книги директора Радіо «Воскресіння» Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках».—Івано-Франківськ “СІМИК” — 2010. — 394 с.», вперше в історії України розглянуто шляхи становлення і розвитку офіційного засобу масової інформації Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) — Радіо «Воскресіння», діяльність якого припала на останнє десятиліття ХХ ? перше десятиліття ХХІ століття.

Власне редагування цієї книги скерувало її появу, як наукову апробацію історико-філософського світобачення проблеми виникнення та розвитку Радіо «Воскресіння» в контексті відновлення та розвитку в Україні УГКЦ та відновлення незалежної Української держави, українського суспільства, становлення в останньому релігійних громадських, наукових, культурних та державних засобів масової інформації наприкінці ХХ — в першому десятилітті ХХІ століття.

Редакторська праця на широкій джерельній базі, великому архівному матеріалі та допомога автору в аналізі всіх наявних в його розпорядженні релігійних та інформаційних джерел, апробацій та напрацювань релігійних засобів масової інформації, дала можливість висвітлити їх в хронологічному порядку, згрупувати у поступальному розвитку історико-релігійні та філософсько-аналітичні матеріали. Редактору вдалось допомогти автору з фаховим підходом до опрацювання джерел в контексті вивчення філософсько-психологічних проблем українознавства, а це дало можливість доказати, що Радіо «Воскресіння» дійсно є унікальним явищем в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках», а отже просто необхідно вивчити його діяльність, зокрема, в контексті філософсько-психологічних проблем українознавства.

Редактор спрямував автора праці по науково-методологічному шляху, завдяки чому постало закінчене наукове дослідження, викладене доступною науковою та літературною українською мовою.

Слід наголосити, що в концептуальному, науковому вимірі книга Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках», внаслідок компетентного редагування, видалася актуальною, оскільки в ній у науковій формі розглядається діяльність Радіо «Воскресіння», яке внесло свою вагому частку у боротьбу за відновлення Української Греко-Католицької Церкви з кінця ХХ століття, з епохи УРСР, до утвердження і розвитку УГКЦ з перенесенням центрального осідку Глави Церкви до Києва в незалежній Українській державі.

Редактор зробив все можливе, щоби праця Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках» була цікавою для всіх, хто вивчає становлення та розвиток релігійних засобів масової інформації в Україні.

Редактор переконав керівництво Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що такого роду наукова апробація, внаслідок фахового редагування, буде науковим поступом для всіх вчених, які аналізують релігійні засоби масової інформації в контексті вивчення філософсько-психологічних проблем українознавства.

Як висновок редактор наголошує, що внаслідок редагування у праці згруповані джерела, які утверджують концепцію в контексті репрезентації історії розвитку релігійних засобів масової інформації на прикладі діяльності Радіо «Воскресіння», що покличе вчених вслід за автором праці «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках» Мирославом Павлюком, прокладати шляхи до подальших апробацій та вивчення релігійних засобів масової інформації, як складової української релігійної мас-медійної культури, що є сьогодні актуальним для подальших наукових досліджень в контексті вивчення філософсько-психологічних проблем українознавства.

Внаслідок редагування, основні положення праці є науково обґрунтованими, що робить дослідження Мирослава Павлюка привабливим, як для науковця — фахівця, теолога, богослова, релігієзнавця, історика, філософа, журналіста, так і для будь-якого національно-свідомого українця-християнина, який розуміє потребу вивчення історії українських релігійних засобів масової інформації ХХ–ХХІ століть.

Слід наголосити, що Мирослав Павлюк книгою «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках» розробляє свою власну концепцію на основі релігійної мас-медійної культури українців, яка утверджувалась на Радіо «Воскресіння» упродовж останніх років ХХ та першого десятиліття ХХІ століття у відновленій християнській культурі українського народу.

Тому редагування праці дозволило досліднику у науковій, формі, кристалізуючи нову досі слабо апробовану релігійно-мас-медійну проблему, розробити на її основі нові ідеї, теми, гіпотези, джерела, наукові та популярні праці в контексті вивчення філософсько-психологічних проблем українознавства.

За обставин компетентного редагування, дослідження Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках» постає перед фахівцями філософами, богословами, теологами, істориками, журналістами та пересічним читачем, як обізнаним, так і не обізнаним з означеною проблемою діяльності релігійних засобів масової інформації, надзвичайно цікавим.

Внаслідок редагування, праця Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках» відповідає всім вимогам самостійного наукового дослідження, а це дає право зробити висновок, що вона заслуговує на позитивну оцінку світовим українським науково-релігієзнавчим середовищем, передусім тим релігійно-науковим середовищем, яке вивчає становлення та розвиток релігійних засобів масової інформації в контексті вивчення філософсько-психологічних проблем українознавства.

Коментарі закриті.