Мирослав Павлюк. Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках. — Івано-Франківськ “СІМИК” — 2010. (Літературне редагування: Л. М. Пуга, макетування С. М. Плахотнік)

Міністерство освіти і науки України
Національний науково-дослідний інститут українознавства
Друкується за рішенням Вченої Ради
Національного науково-дослідного інституту українознавства
Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України,
протокол №13, від 1 грудня 2008 року.

За редакцією

доктора історичних наук, професора, завідувача відділу українознавства
Українського державного університету в Москві,
академіка Міжнародної Академії Наук Євразії,
академіка Академії Наук Вищої Школи України,
професора Університету «Львівський Ставропігіон»,
професора Львівського національного аграрного університету,
провідного наукового співробітника відділу
філософсько-психологічних проблем українознавства
Національного Інституту українознавства МОН України,
члена Президії Світової Наукової Ради при СКУ,
лауреата премії імені академіка І. Крип’якевича, 
почесного науковця Республіки Татарстан — Віктора Ідзя

Мирослав Павлюк. Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках. Івано-Франківськ “СІМИК” 2010. — 394 с.  

У книзі директора Радіо «Воскресіння» Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках» з’ясовується розвиток релігійного радіомовлення від тоталітарної Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) 1989 р. до відновлення та становлення незалежності України у 2009 р.

Автор книги розглядає поступ Радіо «Воскресіння» в спосіб, заснований на християнському світогляді відновленої Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).

Представлено концепцію розвитку як релігійного радіомовлення, так і засобів масової інформації, передусім Агенції Релігійної Інформації та часопису УГКЦ «Мета» в контексті вивчення філософсько-психологічних проблем українознавства.

Дослідження Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989 – 2009 роках» спонукає вивченню релігійних засобів масової інформації, зокрема, Радіо «Воскресіння» УГКЦ у контексті вивчення учнівською та студентською молоддю релігієзнавства як основи філософсько-психологічних проблем українознавства.

Праця директора Радіо «Воскресіння» Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках» експериментує українознавство за філософською освітньою методологією та поданою релігійно-філософською системою вивчення інформаційно-філософського знання про розвиток релігійних засобів масової інформації в незалежній Україні.

Дослідження директора Радіо «Воскресіння» Мирослава Павлюка надає матеріал для вивчення досвіду засобу інформації УГКЦ Радіо «Воскресіння» в контексті розгляду філософсько-психологічних проблем українознавства.

Для учнів старших класів середньої школи, студентів вищих навчальних та науково-дослідних закладів України, духовних семінарій, католицьких університетів тощо.

Рецензенти:

Кияк С. — доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології філософського факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, отець-доктор, професор ІФТА УГКЦ (Івано-Франківськ).

Огірко О. — доктор філософських наук, професор кафедри релігієзнавства Львівської національної академії ветеринарної медицини С. З. Гжицького (Львів).

Недюха М. — доктор філософських наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, провідний науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства Національного Інституту українознавства МОН України, завідувач сектору методології Інституту Законодавства Верховної Ради України, заслужений діяч науки і техніки України (Київ).

Коментарі закриті.