Висвітлення християнської культури у науковому журналі “Українознавець”. Розповідає головний редактор “Українознавця” академік Віктор Ідзьо

1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок Голосів: 1
Loading...

Цьогоріч побачив світ 14 випуск наукового журналу «Українознавець». Видання започатковане в Україні у 2005 році під грифом Міністерства освіти і науки та під егідою Національного науково-дослідного інституту українознавства.

( 6.02 MB ) Про історико-релігієзнавчу та християнсько-філософську тематику наукового журналу «Українознавець» розповідає головний редактор Віктор Ідзьо

Опікується журналом також і кафедра українознавства університету Львівський Ставропігіон. Значну увагу журнал приділяє історико-релігійній та християнсько-філософській тематиці. У ньому друкуються сучасні дослідження, пов’язані з християнською культурою. Про те, на яких засадах виник «Українознавець», чому така увага приділяється історико-церковній тематиці, про основні теми досліджень у нашій студії розповідатиме головний редактор журналу, академік, завідувач кафедри українознавства університету Львівський Ставропігіон, доктор історичних наук Віктор Ідзьо.

 UKRAINOZNAVEZ – lVIV, 2005-2014

Українознавець та християнська культура

Українознавець

ВипускIssue I. Львів, 2005.

Ідзьо В.С. Кельтська релігійна культура та духовність на території України ( IV-III ст. до н.е. -ІІ- ІІІ ст. н.е.)……………..24

Калакура Я.С. Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни………………………………32

Сурмач О.І. Католицькі жіночі монастирі під час німецької окупації (1941-1944рр.)………………………..49

Терпиловський Р.В. Деякі зауваження з приводу проблеми походження слов’ян…………………………………..53

Захарченко А.В. Ставропігійське братство: аспект літературної творчості XVIII-XIX cт…………………………………………….74

Українознавець

Випуск-Issue II. – Львів, 2006.

Дмитренко Василь. Історична концепція розгляду проблеми: світогляд і свобода волі…………………………………………………………………………………………….17

Ідзьо Віктор. Роль Кельтської цивілізації  в еволюційному процесі та релігійному розвитку населення  Східної Європи…………………………………………29

Пришляк Михайло. Історична концепція філософського погляду  св. Томи з Аквіну на проблеми етики, моралі і права, спільноти та держави…………….60

Українознавець

Випуск-Issue ІII. – Львів, 2007.

Кам’янський Петро. Станіславський владика Григорій Хомишин – організатор клерикального культурно-просвітницького товариства в Галичині………………16

Кононенко Тарас.  Моделювання характеру розмислу Г. Сковороди в методологічній культурі нової філософії  XVI-XVIII cт…………………………………………………………..29

Милусь Василь. Руська Православна церква  на Волині у повоєнний період….36

Лазарєва  Валентина. Питання світогляду П. Куліша – художника слова………67

Рецензії

Грабовецький Володимир. Рецензія  на статтю кандидата історичних наук, доцента о. Кам’янського Петра Євгенійовича: “Хомишин – організатор клерикального культурно-просвітницького товариства у Галичині”………………………………………………………….96

Кононенко Тарас. Рецензія  на підручник “Історія філософії. Т. I”. Львів Ліга-Прес 2007,  отця-селезіянина, доктора філософських наук, професора  Пришляка Михайла Дмитровича………………………………………………………………………………………………………..98

Українознавець

Випуск-Issue ІV. Львів, 2007.

Кононенко Тарас. Структурний симфонізм філософських творів Г.С.Сковороди………66

Лазарєва  Валентина. Ідейно-художні спрямування ранніх творів П. Куліша……………83

Українознавець

Випуск – Issue V. – Львів, 2007.

Артюх Вадим. До питання про релігійні уявлення населення Трипільської культури Карпато-Дністровського регіону……..7

Ідзьо Віктор. Становлення монастирів, чернецтва,  християнської медицини та ченців-лікарів у стародавній  України-Русі в Х-ХІІІ століттях…16

Паламар Іван. Національне й християнське у світогляді та життєдіяльності о. М. Шашкевича………..38

Пришляк Михайло. Історичний процес в філософії гуманізму в епоху відродження у XIII-XVI століттях……………41

Філологія

Дроздова Олена. Вплив мови української церкви на формування свідомості українського народу  в кінці ХІХ – на початку ХХ століття…………………….55

Ідзьо Віктор. Галицьке Євангеліє як мовна, літературна та історична  пам’ятка 1144 року….62

Кононенко Тарас. До питання визначення основної літературної  форми філософських творів Григорія Сковороди………………………………………..65

Українознавець

Випуск-Issue VI. Львів, 2007.

Захарченко  Андрій.  Життєве кредо: “Здобути щастя мушу, що не було б, усім   наперекір”  Яр Славутич………………………….4

Захарченко Андрій. Християнські мотиви у поетичній творчості Яра Славутича..97

Українознавець

Випуск-Issue VIІ. – Львів, 2008.

Зінько о. Василь, Андрушко Володимир, Огірко Олег. Вплив українського чернецтва на культуру рідного народу………………………………………………………13

Ідзьо Віктор. Лев  Данилович в українській та європейській історичній традиції (1228– 1301)………………………………………………. 18

Українознавець

Випуск-Issue VIІI. – Львів, 2009.

Артюх Вадим. Культова пам’ятка епохи енеоліту на Буковині………6

Павлюк Мирослав. Історичні  аспекти становлення Радіо “Воскресіння”…….32

Пришляк  Михайло. Історична потреба  для сьогодення вивчення  філософської концепції Гегеля………………………………….35

Огірко Олег. Трактування терміну духовність в українознавстві………87

Пришляк Михайло. Єдність в мові,  філософії та релігії для  сьогоднішньої системи освіти та науки українського народу……………93

Рецензії

Захарченко Андрій. Рецензія на книгу професора В. Ідзьо  “Візантійська література та культура ( ІV – ХV ст.). – Львів: Сполом, 2008. –72с.”…………..96

Огірко Олег. Рецензія на наукову працю “Віктор Ідзьо. Галицький король Коломан I і процеси першої політико-релігійної унії в Галичині в першій чверті XIII столітті. – Львів: Сполом, 2009. – 48 с.”….97

Українознавець

Випуск-Issue IХ. – Львів

Артюх Вадим. Стародавні знахідкі поблизу с. Мошанець на Буковині…….6

Кононенко Тарас. Ідейні настанови Григорія Сковороди в методологічній культурі нової філософії (до джерел історіографії філософських методологій Лазарєва Валентина. Світоглядні константи і змінні вектори П. Куліша)………………………..23

Павлюк Мирослав. Історичний аспект психолого – соціального опитування  слухачів  Радіо “Воскресіння”………………………………………………..35

Рецензії

Ідзьо Віктор. Рецензія на ІІІ том “Історія філософії” доктора філософських наук, професора  М. Пришляка………………………………………95

Недюха Микола. Рецензія на ІІІ том “Історія філософії” доктора філософських наук, професора М. Пришляка……………………………………………………………………………………………96

Огірко Олег. Рецензія на ІІІ том “Історія філософії” доктора філософських наук, професора М. Пришляка……………………………………………………………………………………………96

Українознавець

Випуск-Issue Х. – Львів, 2011.

Гнатів Людмила. Розвиток  християнства (східного та західного) в контексті функціонування  язичництва в Україні-Русі в IХ-ХIII століттях і його культурно-мистецькі аспекти…………………………..20

Гриців Юрій. Десятинна церква в Києві – символ єдиної апостольської церви в Україні……………….23

Гринишин Тарас. Король Данило та переговори з Католицькою Церквою стосовно унії в середині XIII століття……………………….30

Жінчин Надія. Християнство у Київській Русі………………44

Закревська Ірина. Запровадження християнства на Русі………..48

Качан Юрій. Процеси формування Української держави та християнства згідно зі свідченнями арабських та візантійських джерел ІХ століття..52

Слобода Тарас. Митрополити Української церкви X-XIII століть у взаємовідносинах із Візантійською та Римською церквами та великокнязівською владою……123

Сосновська Тетяна. Церковна організація України-Русі в XIII столітті…..127

Рецензії

Ідзьо Віктор. Рецензія на  монографію  Побуцького  Семена Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть”….187

Недюха Микола. Рецензія на статтю доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя “Стародавний  печерний комплекс в селі  Страдч Львівської області,  його язичницькі  та  християнські традиції’………188

Українознавець

Випуск – Issue ХІ. – Львів, 2011.

І. Наукові статті студентів освітньо кваліфікаційного рівня “магістр” ЛНАУ, які прослухали лекційний курс  д. і.н., професора, академіка МАНЄ, академіка АНВШУ,   лауреата премії ім. ак. І. П.Крип’якевича Віктора Святославовича Ідзя “Українознавство”

Берлінець Юрій. Культура в системі українознавства……………13

ІІ. Наукові праці вчених українознавців

Бурка Любомира. Діяльність, виступи та духовні науки Блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського: основні акценти (за матеріалами Радіо “Воскресіння” та “Агенції Реілігійної Інформації”) в контексті з’ясування історико-духовних проблем наукового українознавства…53

Ідзьо Віктор. Рецензія на статтю Любомири Бурки “Діяльність, виступи та духовні науки Блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського: основні акценти (за матеріалами Радіо “Воскресіння” та “Агенції Реілігійної Інформації”) в контексті з’ясування історико-духовних проблем наукового українознавства”……….166

Українознавець

Випуск – Issue ХІІ. – Львів, 2012.

Храбан Олег. Кирило-Мефодіївська Біблія………….80

Рецензії

Огірко Олег. Рецензія на наукову працю ректора, завідувача кафедрою українознавства Українського державного університету в Москві, доктора історичних наук, академіка  Віктора Ідзьо «Українські  Греко-Католики  в  Росії»…9

Українознавець

Випуск – Issue ХIІІ. – Львів, 2013.

Артюх Вадим,  Ідзьо Віктор. Язичництво та раннє християнство стародавнього населення  Карпато – Дністровського регіону в контексті вивчення історико-археологічних проблем наукового українознавства………………………………………………6

Українознавець

Випуск – Issue ХІV. – Львів, 2014.

Рецензії

Недюха Микола. Рецензія на монографію  Мирослава Павлюка «Радіо “Воскресіння” –  унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989 – 2009 роках». Івано-Франківськ«СІМИК», 2010. – 324 с……………97

Українознавець

Випуск – Issue ХV. – Львів, 2015.

Дудченко Віктор. Король Данило Галицький – як символ української державності ХІІІ століття. Погляд з Українського Університету міста Москви…………………15

Ідзьо Віктор. Українцi в  Росiйськiй державi…………………………………………………22

Рецензії

Калакура Олег. Форпост Української державності ХІІІ століття. Рецензія на працю “Ідзьо Віктор. Король Данило та Українська держава у ХІІІ столітті. – Львів: Сполом, 2008. – 64 с.”…… ………………………………………………………………………………………………………….93

Огірко Олег. Король Данило Галицький та взаємини Української держави та Західної Церкви в XIII ст. Рецензія на наукову працю “Віктор Ідзьо. Папа Римський Інокентій IV (1243-1254), король України-Русі Данило Романович Галицький (1253-1264). До питання релігійних та політичних взаємин Української держави та Римської Церкви в XIII столітті. – Львів, 2009. – 64 с.”…………………………………………………………………………….95

Опубліковано у Books and Periodicals | Теґи: , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Коментарі закриті.