Історико-релігійні аспекти діяльності кафедри українознавства Університету “Львівський Ставропігіон”. Гість Радіо “Воскресіння” – академік Віктор Ідзьо

1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок Голосів: 4
Loading...

Гість студії Радіо «Воскресіння» – доктор історичних наук, академік Академії наук вищої школи України, професор Віктор Ідзьо розповідає про історико-релігійні аспекти діяльності кафедри українознавства університету Львівський Ставропігіон. Торкаємось також і теперішніх подій в Україні. Минає 10 років з часу заснування кафедри українознавства університету Львівський Ставропігіон. Професор Віктор Ідзьо стояв біля витоків її і є першим завідувачем кафедри українознавства. Наскільки ці роки були плідними – цікавимось у гостя.

Професор Віктор Ідзьо

Професор Віктор Ідзьо

( 7.33 MB ) Про історико-релігійні аспекти діяльності кафедри українознавства Університету Львівський Ставропігіон розповідає гість Радіо Воскресіння  академік Віктор Ідзьо

Інтерв’ю провела Любомира Бурка

Фото – Андрій Копак

Кафедра  українознавства  Університету «Львівський Ставропігіон» у 2003-2013 роках

Кафедра Українознавства Університету Львівський Ставропігіон у 2003-2013 рр.

Кафедра українознавства створена і розпочала діяльність як структура Інституту  Східної Європи (ІСЄ) Університету “Львівський Ставропігіон”(УЛС)  13  січня  2003 року.

Перші науковці кафедри українознавства ІСЄ Університету “Львівський Ставропігіон”  в січні 2003 року: проф. В. Ідзьо – організатор та завідувач, проф. П. Кононенко, проф. Я. Дашкевич, проф. о. М. Пришляк, проф. І. Огірко, проф. В. Грабовецький, доц. Т. Кононенко, доц. Я. Кміт, доц. В. Смичок, доц. О. Огірко,  В. Артюх, А. Захарченко та інші. У такому складі  кафедра українознавства Інституту Східної Європи  УЛС пропрацювала до 7 лютого 2005 року[1, c. 2].

8 лютого 2005 року тимчасово (на два роки)  була переведена на факультет прикладної лінгвістики,  а 19 лютого 2005 року, таке тимчасове переведення кафедри українознавства ІСЄ  затвердив ректор Університету “Львівський Ставропігіон” Роман Іванович Мокрик.

Концепцію кафедри Університету “Львівський Ставропігіон” Інституту  Східної Європи  затвердив 20 травня 2003 року на засіданні Вченої Ради академік  Василь Костицький.

Насамперед було створено друкований орган кафедри українознавства, науковий  журнал “Українознавець”.[5, c.1-3]. Загалом вийшло 13 номерів “Українознавця”.

Співпрацю кафедри  українознавства   з  факультетом прикладної  лінгвістики Університету  “Львівський Ставропігіон” в  2005 році  підтримало керівництво  Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України, який очолював засновник  наукового  українознавства,  доктор філологічних наук,   академік-українознавець Петро Петрович  Кононенко[2, c. 3].

9 березня 2005 року, в час святкування дня народження Т. Г. Шевченка,  діяльність кафедри українознавства  благословив священик Української Греко-Католицької Церкви доктор філософських наук Михайло Пришляк.

З часу утворення  і до 2013 року кафедра українознавства під керівництвом засновника та завідувача, академіка-українознавця  В. С. Ідзя  здійснює  комплексне  вивчення   проблематики наукового  українознавства в ділянках історії, літератури, мови та філософії.

Науковці кафедри брали участь у “Других Ставропігіївських читаннях: Освітні і культурні традиції Львівської Ставропігії: педагогіка, духовність, творчість”, які відбулись 26-28 травня 2006 року в місті Львові[1,c.2]. Цей захід був присвячений 750-річчю міста Львова, 420-річчю Ставропігіону, 410-річчю від дня народження Петра Могили, 150-ти річчю від дня народження Івана Франка і 5-річчю заснування Університету “Львівський Ставропігіон”[2,c.3].

У 2007 році кафедра українознавства, у зв’язку з структурними змінами в Університеті “Львівський Ставропігіон”, знову ввійшла до складу Інституту Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон”. Оскільки зросла потреба у фахівцях-українознавцях,  за участю та з допомогою фахівців-українознавців Національного науково-дослідного Інституту українознавства, зокрема, директора Інституту українознавства академіка П. П. Кононенка, була проведена кадрова реорганізація інфраструктури кафедри українознавства Університету “Львівський Ставропігіон”.

Поглиблене вивчення всіх аспектів українознавства, загальних гуманітарних та мовознавчих дисциплін, комп’ютерних технологій та іноземних мов забезпечило відповідний рівень підготовки фахівців з наукового українознавства, і дало можливість розв’язувати завдання в різних українознавчих галузях, передусім сферах  археографії та джерелознавства[4, c. 6]

Кафедра українознавства Інституту Східної Європи УЛС за участю  Інституту українознавства МОН України  у 2007-2010 роках   напрацювала три томи  “Історії філософії”[2, c. 3].

У  2011 році у зв’язку з відходом у вічність професорів о. М. Пришляка та Я. Дашкевича на кафедру українознавства прийнято на посаду професорів Я. Калакуру, В. Гаркушу, З. Партико,  Т. Кононенка, О. Огірка,  В. Артюха,  В. Гаюка[4, c. 6].

За словами Віктора Ідзя,  у 2013 році кафедра українознавства ставить перед Національним науково-дослідним Інститутом українознавства Міністерства освіти та науки України клопотання про включення  та  фінансування  кафедри українознавства  Університету “Львівський Ставропігіон” та журналу “Українознавець” в українознавчу інфраструктуру Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства Міністерства освіти та науки України, з правом використання його  офіційної термінології: Національний науково-дослідний Інститут українознавства Міністерства освіти та науки України, кафедра українознавства  Університету “Львівський Ставропігіон”. З цією термінологією  напрацьовані завідувачем кафедрою Українознавства академіком В.С. Ідзьо в 2013 році “Лекції з Українознавства”[4, c. 6].

Вийшли наукові праці В. Ідзя “Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ ст.” та “Лекції з українознавства”, напрацьовані спільно з кафедрою українознавства Університету “Львівський Ставропігіон” у 2006-2013 роках у співпраці з  УУМ  та  ННДІУ МОН  України. Також вийшли праці В. Ідзя “Етногенез Галичини”, “Господарсько-економічний та культурно-християнський розвиток Галичини в III-ХIII ст.”

Кафедра українознавства УЛС у 2007-2012 роках також рекомендувала до друку наукові праці вчених: вченого секретаря кафедри українознавства А. Захарченка, доцента О. Нирка, доцента В. Артюха та  доцента Є. Перепічки. Остання“Феномен Степана Бандери”, нещодавно отримала першу  державну премію імені героя України Степана  Бандери[4, c. 6].

За редакцією завідувача кафедри українознавства УЛС  доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзьо, під грифом та за рекомендацією кафедри українознавства УЛС, вийшла також монографія  журналіста  Михайла Буджака “Історія Тлумача” до 800-ліття галицького міста Тлумача, монографія Мирослава Павлюка “Радіо «Воскресіння» — унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках”.

Кафедра українознавства Університету “Львівський Ставропіґіон” та  науковий журнал “Українознавець” в науково-освітній діяльності в 2013 році  орієнтуються на профільний державний заклад – Національний Науково-Дослідний Інститут Українознавства МОН України, який координує діяльність усіх кафедр українознавства, створює українознавчі програми для конкретних кафедр, надає всесторонню, в тому числі й фінансову допомогу, проводить українознавчі форуми та щорічні міжнародні наукові конференції  українознавців[5, c. 1-3].

Науковці кафедри:

№ п/п Прізвище та ініціали викладача Посада, вчене звання, науковий ступінь Дисципліни, які викладає
1 2 3 4
1. Ідзьо  Віктор Святославович Засновник, завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор, академік. Історія України.
Українська держава в  ІХ-ХIV століттях.
(спецкурси).
(семінарські заняття).
2. Кононенко Петро Петрович професор  кафедри, доктор філологічних наук, професор, академік. історія  українознавства.
(спецкурси).
(семінарські заняття).
3. Недюха Микола Петрович професор  кафедри, доктор філософських  наук, професор, академік. історія української філософії.
Філософія  в системі українознавства.
(спецкурси).
(семінарські заняття).
4. Партико Зиновій Васильович професор  кафедри, доктор філологічних наук, професор,
академік.
Українська література.
Українська мова.
(спецкурси).
(семінарські заняття).
5. Кміт Ярослав Михайлович професор  кафедри,  ректор  Університету «Львівський Ставропігіон». Педагогіка в системі українознавства. (спецкурси).(семінарські заняття).
6. Огірко Ігор Васильович професор  кафедри, доктор фізико-математичних  наук, академік. Технічні засоби навчання: інтернет, дистанційна освіта, як технічна основа українознавства. (спецкурси).(семінарські заняття).
7. Огірко Олег Васильович професор кафедри, доктор філософських  наук. Філософія, етика в системі українознавства. (спецкурси).(семінарські заняття).
8. Кононенко Тарас  Петрович професор  кафедри, доктор філософських  наук. Філософія,  в системі українознавства. Лекційний курс.
9. Гаркуша Володимир Степанович професор  кафедри, кандидат юридичних наук. Юридичні науки в системі українознавства. (спецкурси).
10. Каляндрук Тарас Богданович доцент  кафедри, кандидат  економічних  наук. Кіномистецтво в системі наукового  українознавства. (семінарські заняття).
11. Гаюк Володимир Васильович доцент  кафедри  українознавства Релігієзнавство системі наукового  українознавства. (семінарські заняття).
12. Калакура Ярослав Спепанович доктор історичних наук, професор, академік. Історіографія  України. (спецкурси).(семінарські заняття).
13. Грабовецький Володимир Васильович доктор історичних наук, професор, академік. Історія Прикарпаття та Подністров’я. (спецкурси).(семінарські заняття).
14. Кобилюх Василь Олексійович доцент  кафедри  українознавства історія українського Санскриту. (спец-курси).

Список  джерел  та  літератури:

1. Кміт Ярослав. З Університету “Львівський Ставропігіон”. // Храм Серця. – Сокаль, 2004. – № 7.

2. Кміт Ярослав. Українознавство як функціональна склaдова діяльності Університету “Львівський Ставропігіон”. // Пульс Ставропігії. – Газета громадської організації “Львівське Ставропігіївське Братство”. – Львів, 2011. – липень,ч. 7.

3. Сушинський Богдан. Львівський Ставропігіон: між минувшиною і вічністю. Історія Львівського Ставропігіону. – Львів, 2008.

4. Ідзьо Віктор. Шляхами співпраці з академіком-мистецтвознавцем  Борисом Возницьким. //Газета громадської організації “Львівське Ставропігіївське Братство”. – Львів,  2012. – червень-липень.

5. Ідзьо Віктор. Кафедра українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» як нове явище в історії України. // Газета громадської організації “Львівське Ставропігіївське Братство”. – Львів, 2013. – червень-липень.

 

Опубліковано у Інтерв’ю Коментарі | Теґи: , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Коментарі закриті.