Жодна з конфесій в Україні не є домінуючою: оприлюднено результати останнього соціологічного дослідження «Релігія та Церква в сучасній Україні»

14 червня у приміщенні всеукраїнського інформаційного агенства УНІАН (м. Київ) глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар дав прес-конференцію, де були оприлюднені дані загальнонаціонального соціологічного дослідження «Релігія та Церква в сучасній Україні». У ній також взяли участь також о. Олекса Петрів, керівник бюро УГКЦ у Києві та п. Олег Козловський, директор фірми «Ukrainian sociology service», яка провела вищезгадане опитування. Прес-конференція складалася з двох частин: спочатку п. Козловський ознайомив присутніх з деякими статистичними даними, а затим кардинал Гузар відповів на запитання журналістів, які стосувалися, головним чином, різних аспектів створення греко-католицького патріархату на Україні.

Всього в ході соціологічного дослідження «Релігія та Церква в сучасній Україні», яке проводилось на замовлення УГКЦ, було опитано понад 3000 громадян України.

Репрезентативне опитування з релігійних питань проводилось в усіх областях України, автономній республіці Крим, м. Києві та м. Севастополі. Дослідження носило комплексний характер, завданням якого було виявити не тільки рівень релігійності та конфесійну структуру громадян України, але і ставлення віруючих різних конфесій та релігій один до одного, до екуменічного руху, проблем церковного розколу та об’єднання Церков київської християнської традиції, взаємин влади та Церков у сучасній Україні, благодійної діяльності, викладання релігійних предметів в загальноосвітніх школах, авторитету релігійних діячів тощо.

На прес-конференції зазначалося, що попередні соціологічні дослідження щодо релігійної ситуації на Україні за останні 10 років відзначалися значними розходженнями, причиною яких був хибний методологічний підхід. Цей підхід грунтувався на засаді тотальної релігійності населення України, конфесійної визначеності практично всіх віруючих, що призводило до ототожнення номінативних і реальних віруючих і, отже, помилкових висновків щодо структури населення за віросповіданням та конфесіями (одним з таких помилкових тверджень є те, що Україна за конфесійною належністю — практично однорідна православна країна).

Дане дослідження проводилось за принципово новим методом, який передбачав наступні методи ідентифікації конфесійної структури населення України:

1) виявлення серед усіх громадян тих, хто вірить у Бога;

2) виявлення серед віруючих громадян тих, хто належить до певної релігійної спільноти, і тих, хто не належить;

3) виявлення серед віруючих тих, хто належить до певної релігійної конфесії та тих, хто не належить;

4) виявленя серед віруючих громадян тих, хто відвідує релігійні храми (церкви, костьоли, молитовні будинки, мечеті тощо) і тих, хто не відвідує;

5) виявлення серед віруючих, які відвідують храми, частоти відвідування;

6) конкретна конфесійна належність віруючих громадян України.

Така система показників дала змогу виявити більш точно конфесійну і релігійну структуру населення.

В загальних рисах результати опитування можна представити наступним чином: близько 70% (69,6%) громадян України вважають себе віруючими (16,1% — невіруючі, 14,3% — не мають однозначної відповіді).

70% віруючих, у свою чергу, розпадаються на 40,7% тих, що належать до конкретних релігійних конфесій, а 29% — не належать. Тобто, реально визначити свою конфесійну належність змогли тільки 2/5 громадян України. Згідно з результатами опитування, найчисельнішими конфесіями в Україні є: УПЦ МП — 37,8% конфесійно визначених віруючих (або 15,4% дорослого населення України); УПЦ КП — 28,7% конфесійно визначених віруючих (або 11,7% дорослого населення) та УГКЦ — 18,6% конфесійно визначених віруючих (7,6% дорослого населення). Жодна з інших Церков та релігій не охоплює більше 2% конфесійно визначених віруючих. Слід зазначити, що жодна з конфесій в Україні не охоплює половини всіх віруючих та шостої частини населення, тобто Україна є поліконфесійною країною, де жодна з Церков та релігій не є домінуючою. При цьому не можна позаконфесійних віруючих відносити тільки до православної течії, як це роблять деякі дослідники.

Як показують результати дослідження, конфесійна структура малоактивних віруючих (що відвідують храми хоча б на релігійні свята) майже не відрізняється від конфесійної структури номінативних віруючих (тобто таких, що не відвідують храми взагалі), хоча і визначились зі своєю конфесійною належністю.

Серед активних віруючих, тобто таких, що відвідують храми щотижня чи частіше (8% всіх громадян України та 23% всіх конфесійно визначених віруючих), найчисельнішою є УГКЦ (близько 1/3 всіх активних віруючих), далі йдуть УПЦ МП та УПЦ КП і протестантські конфесії. Таким чином, серед найактивніших віруючих представники всіх православних церков (разом) складають менше половини. При цьому чисельність активних віруючих в двох основних православних конфесіях (УПЦ МП і УПЦ КП) майже однакова. Конфесійна неоднорідність серед активних віруючих в Україні — дуже висока, а саме ця група віруючих і відіграє найважливішу роль у релігійному житті країни.

Дослідження, зокрема, показали:

— найбільш нетерпимо громадяни України ставляться до всіх протестантських Церков та свідків Єгови;

— переважна більшість громадян України (як віруючих, так і невіруючих) не цікавляться питанням про розкол між Церквами київської традиції, або не мають власної позиції в цьому питанні;

— думки віруючих всіх релігій щодо втручання-невтручання держави в життя Церков розділилися приблизно порівну;

— число прихильників запровадження викладання в загальноосвітніх школах релігійних предметів переважає над числом супротивників;

— близько 90% громадян України вважають, що релігія і Церква відіграють значну роль у зміцненні традицій та моралі в українському суспільстві.

Опубліковано у Без категорії. Додати до закладок постійне посилання.

Коментарі закриті.