Блаженніший Любомир Гузар: «Патріархат — це тільки початокшляху до кращого розвитку Церкви і її становища у суспільстві»

Поєднання у спільній молитві молодих українців і поляків, збли–ження між молоддю двох країн є най–кращим шляхом до порозуміння між сусідніми народами, зазначив глава УГКЦ Блаженніший кардинал Лю–бомир Гузар, відповідаючи на запитання українських і польських журналістів у Варшаві, в редакції «Газети виборчої» — найбільшого польського щоденного часопису. Без–посередньо перед прес-конференцією кардинал брав участь у нічних чуваннях під час молитовного зльоту молоді у відомому паломницькому центрі — Ледниці. Серед 180 тисяч молодих християн, присутніх в Ледниці, було понад три тисячі україн–ців.

Стосовно перспективи возз’єд–нання християн на Україні в одну Церкву кардинал пояснив, що на разі питання так не стоїть. А йдеться передусім про створення греко-като–лицького патріархату, яке відповідало б як ухвалам II Ватиканського собору, так і Кодексові канонів східних Церков.

За словами Любомира Гузара, в даний час поширеними є два типи побоювань перед ідеєю патріархату: по-перше, що внаслідок створення патріархату українські греко-като–лики віддаляться від Ватикану, по-друге, що він сприятиме зростанню українського націоналізму. Кардинал Гузар назвав необґрунтованими обидва ці страхи, підкреслюючи, що патрі–архат сприятиме радше зміцненню, аніж ослабленню зв’язку УГКЦ з Пет–ровою столицею. Що ж до націо–налізму, зазначив кардинал, то це явище, звісно, не є добром для Церкви, що видно хоча б на прикладі право–славної Церкви Греції, відомої своїм націоналізмом, і тих труднощів, які вона переживає у стосунках з Кон–стантинополем.

Глава УГКЦ зазначив, що не поділяє і побоювань православних Церков України у зв’язку з ідеєю греко-католицького патріархату і розповів, що найближчим часом УГКЦ має намір пояснити свою позицію безпосередньо главам і представникам окремих православних Церков. Водночас кардинал Гузар зазначив, що не слід покладати над–мірні сподівання на те, що створення патріархату автоматично означатиме розв’язання всіх проблем. «Це буде ті–льки початок шляху до кращого роз–витку Церкви і її становища у сус–пільстві», — зазначив він.

Кардинал розповів, що будів–ництво греко-католицького собору у Києві просувається дуже швидко і висловив надію, що в листопаді ц. р., коли в столиці України проходитиме синод єпископів УГКЦ, будуть освя–чені банні хрести нової святині.

На прес-конференції у редакції «Газети вибочої» кардинал Гузар зазначив, що він спокійний за долю українських греко-католиків у По–льщі після її вступу до Європейського союзу. Адже в цій країні існує роз–будована структура Церкви: митро–полія з двома дієцезіями, відповідне число парафій і духовенства, власна духовна семінарія.

Той факт, що останнім часом Україна наблизилася радше до Росії, ніж до ЄС, на його думку, випливає значним чином з позиції Заходу, яка проявляється в часто перебільшених побоюваннях перед нашою країною. У цьому контексті глава УГКЦ висловив вдячність Польщі за обстоювання інте–ресів України у Євросоюзі і попрохав про подальше провадження такої ж політики.

На прес-конференції йшлося також про труднощі у створенні структур греко-католицької Церкви в Росії, де лише в Новосибірську існують парафії католиків візантійського обряду, які підлягають місцевому латинському архієпископу. Важкою є рівно ж ситу–ація у Білорусі, де греко-католики офіційно зареєстровані, але не мо–жуть похвалитися надмірною сим–патією властей, додав кардинал. Вод–ночас активно розвивається життя греко-католицької Церкви на Східній Україні, де її структури були колись цілковито розгромлені царською вла–дою: в даний час там діють три екзар–хати (Київський, Донецький і Оде–сько-Кримський), крім того, неза–баром має постати ще один екзархат — на Волині.

За матеріалами КАІ

підготувала Зоряна Курдина

Опубліковано у Без категорії. Додати до закладок постійне посилання.

Коментарі закриті.