«…Щоб не забракло християнської любові»

9-10 липня 2003 року у Львові відбулися другі консультації робочих груп,

утворених Єпископською Конференцією Польщі та Синодом Єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ для взаємних контактів, на чолі з Владикою Ришардом Карпінським, Єпископом-Помічником Люблінської архідієцезії, та Владикою Софроном Мудрим, правлячим Архієреєм Івано-Франківської єпархії.

На зустрічі було підтверджено зацікавленість обох сторін у про-довженні спільної праці, яка мала б сприяти повнішому поєднанню між польським і українським народами в контексті розбудови європейської спільноти та в дусі Христового Єва-нгелія, до чого особливо заохочує Святіший Отець Іван Павло II, зокрема в пастирському листі до ієрархів обох Церков від 7 липня 2003 року.

Учасники консультацій обмінялися повідомленнями про схвалення узгоджених на попередній зустрічі груп у Любліні (8-9 травня 2003 року) про-позицій щодо конкретних напрямів і форм співпраці на рівні ієрархічних структур, громадських об’єднань та особистих контактів з метою вза-ємного пізнання і прощення заподі-яних у минулому кривд, подолання сучасних труднощів і незгод, а також підтримки та поглиблення нових ініціатив, спрямованих на забезпечення злагоди і миру між християнами обох країн.

Під час обговорень було вирішено:

— заохочувати до проведення спільних наукових досліджень та конференцій, присвячених висвітлен-ню позитивних прикладів співжиття поляків та українців;

— сприяти запровадженню спе-ціальних навчальних курсів і семі-нарів у богословських закладах та налагодженню обміну викладачами з метою кращого взаємного ознайомлення зі східною і західною церковними традиціями та виданню відповідних підручників;

— заохочувати до взаємної спів-праці в душпастирюванні;

— приділяти особливу увагу вихованню молодого покоління на засадах християнського єднання та підтриму-вати активну участь у спільних релі-гійних і культурних акціях польської молоді в Україні та української — в Польщi.

Ці пропозиції було обговорено на зустрічі робочих груп із представниками громадськості Львова, яка від-булася у приміщенні Українського Католицького Університету. Учасники консультацій виробили нові пропо-зиції для представлення Єпископській Конференції Польщі й Синоду Єпи-скопів Києво-Галицької Митрополії та висловили бажання продовжувати спільну працю.

  • Ришард Карпінський

  • Софрон Мудрий

Опубліковано у Без категорії. Додати до закладок постійне посилання.

Коментарі закриті.