Звіт єпи[скопа] Н[икити] Будки про [міжконфесійну] конференцію у справі голоду в Україні (Відень 16-17 грудня 1933 р.)

Його Еміненція кардинал Теодор Інніцер з Відня піднявся [започаткував] рятунков[у] акці[ю], як [про] це сам заявив, на клич українського єпископату в справі голоду на Україні. Для того [тому-то] діловий віденський комітет домагався конечно [обов’язкової] участи репрезентанта Й[ого] Е[кселенції] Митрополита Кир Андрея на конференції. Я був цим делегатом і мушу відразу ствердити, що ця делегація була дуже високо цінена як [Його][Еміненцією] кардиналом, головн[им] секретар[ем] Др[-ом] [Евальдом] Ам[м]енде, [так і] ціл[ою] [міжнародною] [та] інтерконфесійн[ою] конференці[єю], а перед [усім] сам[ою] українськ[ою] [делегацією], що набрала там не політичної репрезентації, а харитативної, якою конференція [і] мала бути. Конференція уповноважила мене промовити [виступити] поза програмою, спонтанно [відразу] [після] промов[и] [Його] Ем[іненції]Кардинала і подякувати йому від [імені] Е[кселенції] Митрополита і конференції, що я зробив, підчеркуючи [відзначаючи] дивний склад учасників [конференції], історичну працю у серцю Європи, любім [улюбленім] Відні і здобуття симпатії Кардинала серед українців. Я заступав Ем[іненцію] Кардинала в президії, коли [він] мусів відійти і конференція мала [набула] характер очевидно український у важ[ливій] справі україн[ського] народ[у].

Поза цим [окрім того], що є в пресі, подам головні думки, що були кинені[висловлені] у ході нарад і що мається робити:

Ем[іненція] Кардинал: теперішн[ий] голод [в] Україні є катастроф[ічний] і росте. Мовчати на [про] це не вільно[не можна]. Наша робота не є політикою. Політику роблять ті, що мовчать, коли видять [бачать] умираючі маси. Коли б [якщо б] праця цієї конференції була неможлива, мусіли б ми стратити всяку віру в існування гуманности.

Др[Д-р] [Евальд] Ам[м]енде пустив в рух фотографії [світлини] улиць з трупами з міста на Україні і говорив документально як знаток справи. Підніс [відзначив] заслугу норвежця [Йогана Людвіґа] Мовінк[е]ля [Голови] [Ліґи Націй] на Раді Народів в[у] справі українців. Найліпше описана біда на Україні є в Kurjeri Warszawskim. Добрі жнива не стримають голоду, бо збіж[жя] забране, гниє, а системає: б[’]ють і плакати не дають. Значить хочуть масової смерти. Поміч індивідуальна не зарадить, Треба загальної. Вперед[насамперед] треба змобілізувати публічну опінію Європи і Америки. Наради є на це[те], [щоб з’ясувати] як помагати.

Інші делегати: катастрофа голоду є інша, як дотеперішні, бо пл[а]нова, не елементарна, а систем[и] економ[ічної] управи. Совіти не [ви]знають націй, всі на[в] Україні терплять, але найбільше українці. Цю думку добре представила п. М[ілена] Рудницька: ходить[йдеться] прямо о[про] життя цілої [української] нації.

Найгірше у цій справі є мовчання Європи, облтність[індифірентність]. Часописи не хо[чуть[] містити описів, а мовчати це [—] злочин. Треба збудити сплячу совість Європи. Малий успіх тут є[значить] дуже б[а]гато. [Треба виступити] проти газет, що говорять, що жнива були світлі, отже голод це [—] лож[брехня], і [проти] злочинної п[о]тьомкіяди [Едуарда] Ер[р]іота [Erriot] треба сейчас [тепер] і всюди реагувати.

Трилітна [акуратна] практика жидів, що посилають своїм собратам пакунки і гроші, виказує, що пакунки посилати є за[надто] дорого, за[надто] великі оплати, хто шле, то через Торгсін.

Так само говорять меноніти і «Bruder in Not» з Берліна, харитативне Carita[s]. Но поміч ця є за[надто] мала і зовсім не вистачиє, бо адреси тяжко дістать і [а] голодуючі є за[надто] далеко від станцій Торгсіну. Треба [знайти] інших доріг [шляхів]. Але ми зійшлися [на цій конференції, щоб] винайти поміч і зорганізувати її для голодуючих мас.

Масова поміч може бути дана лише на міжнародному ґрунті, як це робить конференція в палаті [Його] Е[міненції] Кардинала. Виключаючи політику, харитативну, сконцентровану працю мають вести передовсім парохіяльні організації під проводом Епископату. Всі прочі [інші] кооперують — всі разом до одної ціли — помочі з мотивів чистої христ[и]янської любови і людяности серця.

Через інтернаціональний Червоний [Х]рест треба зробити поклики до правительств [урядів] цілого світа: і преса, і радіо мають помагати. Досвіди [здобутками] і матеріал[ами] треба [об]мінювати[сь], ділитись.

Осторожно [обережно] іти вперед: nicht aufregen, sondern auregtn [не збурювати, а спонукати до праці].

[Д-р Евальд] Ам[м]енде поїде до Америки, бо відтам [звідти] найлегше промовити до СССР. Ходить [йдеться] теж о [про] душу, не лише матері[а]льну поміч, а у[про] українців [,] о[про] їх бути або не бути.

Треба зломити теорію Совдепії, що поміч голодуючим є контрреволюцією і злочином до карання. Вони хо[чуть] валюти, отже треба у них купувати хліб для голодуючих, а не дозвол[я]ти їм вивозити і д[е]мпінґувати ринки світ[у]. Ліґа народів [Націй] має тиснути і до неї треба зладити [підготувати] меморандум з конференції і через Інтернац. [Міжнародний] Червоний [Х]рест. Мобілізація всіх сил світ[у] і загальної опінії до конкретної помочі. Лише ступенями, етапами можна іти; мало буде вже много [багато]. Особи світової слави мають бути теж позискані і вони мають відізватися. Цілий ряд комітетів по цілім світі працюють [з]централізовані у Відні під проводом [Його] Е[міненції] Кардинала. SOS — клич. Пів року голоду, що стоїть перед міл[ьй]онами невинних людей на Україні, тепер 320 морозу оправдують, щоби всі зареаґували на клич бідних: Рятуйте наші душі!

Аґітувати і збирати і найбідніші поможуть.

Рішено:

— щоби [Його] Е[міненція] Кардинал Інніцер [над]іслав письмо від Конференції до Ліґи народів [Націй],

— щоби втягнути [залучити] всі добродійні організації в Америці до акції помочі і президента Русвальта [Рузвельта] і Hoovera [Гувера], — щоби наші резолюції умістити і широко коментувати по [у] всіх можливих великих і малих часописах, взивати до молитви і помочі і будити совість людей,

— щоби звертатися до правительств [урядів],

— щоби всю роботу централізувати у Відні, де центральний комітет всей [увесь] матері[а]л узгіднить і досвідом других[інших] підіпре [підтримає] при захованню[дотримуючись] строгої дискреції,

— Інтернаціональн.[Міжнародний] Червоний [Х]рест мусить тут рухатись [діяти],

— щоби не дозволити нікому робити тут приватних інтересів, не торгувати, осторожно у вс[ому] і [остеріга]тися комуністичних шпіонів і їх тсот,

— щоби всі допомогові комітети не уставали [зупинялися] в [своїй] праці і так цілий світ стало [постійно] бив у всі дзвони і протестував проти кривди на Україні, над Волгою і в Кавказі,

— щоби робити рух в не[йт]ральних краях і здобувати приятелів в Лізі народів [Націй]. Ґенева [Женева] і Відень стають центр[ом] руху,

— бойкотувати збі[жж]я вив[ез]ене з СССР,

— щоби всюди оживити [засновувати] харитативні товариства: Caritas, та закладати міжпарт[і]йні комітети аполітичні,

— тим часом помагати індивідуально [з]а [відомими] адрес[ами].

Оригінал виявив, текстологічно опрацював і подав до друку Ґустав Цвенґрош, доцент Львівського інституту фізкультури, дійсний член Нью-Йоркської академії наук

Опубліковано у Без категорії. Додати до закладок постійне посилання.

Коментарі закриті.