Великі міста Західної Європи переживають духовне відродження

До такого висновку прийшли дос-лідники, які нещодавно порівняли ре-зультати опитувань мешканців великих європейських міст. Порівняно з си-туацією, що мала місце 10 років тому, значно більше число мешканців євро-пейських міст з населенням, що переви-щує мільйон, заявляє про свою релігій-ність. «Ще донедавна було прийнято вважати, що у міру модернізації сус-пільства релігія відходить на задній план — однак факти заперечують цю думку. В цілому останні дані показують, що мешканці європейських міст прагнуть до релігійної і духовної безпеки, реагуючи таким чином на нестабільність, яка оточує їх на роботі та в сім’ї», — розповідає віденський дослідник і свяще-ник Пауль Цуленер, який проаналізував дані, зібрані соціологами зі служби систематизації європейських цінностей.

Частка мешканців, які заявляють про свою «релігійність», зросла за останнє десятиліття у Брюсселі, Лондоні, Відні та інших європейських столицях. Єди-ною столицею, де релігійність населення впала, є Париж.

Показово, що зросла не просто абст-рактна «релігійність» мешканців міст, але і частота відвідування ними неділь-них богослужінь: лише у Брюсселі ця цифра підстрибнула з 17 до 29%. Зво-ротний процес знову-таки відзначався лише в Парижі: по неділях до церкви тут ходять лише 9% мешканців, що на 2% менше, аніж в 90 році.

Водночас, відзначає дослідник, в цілому у Західній Європі релігійність населення продовжує падати, до того ж найшвидше цей процес протікає у сіль-ській місцевості.

Однак, незважаючи на це більшість мешканців Західної Європи (майже 70%) — як у містах, так і в сільській місцевості — продовжують вважати себе людьми релігійними.

«Нерелігійними» називають себе 28% європейців, а атеїстами — всього 5%. Понад 60% мешканців Західної Європи ходять до церкви щонеділі, щомісяця або принаймні один раз на рік. Найвища відвідуваність недільних богослужінь спостерігається серед прибічників віль-них Церков євангелічного спрямування, за ним у йдуть католики, православні і, нарешті, лютерани з реформатами.

Опубліковано у Без категорії. Додати до закладок постійне посилання.

Коментарі закриті.