Український Католицький Університет отримав ліцензію МОН України на відкриття магістерської програми з журналістики. 06.08.2010

Рішенням Державної атестаційної комісії Міністерства освіти та науки України від 24 червня 2010 року (протокол №84) Український Католицький Університет отримав ліцензію на відкриття магістерської програми з журналістики (спеціальність «Журналістика» – 8.030201, кваліфікація – «магістр журналістики»). Тривалість програми – 2 роки (4 семестри). Форма навчання – денна.

Магістерська програма з журналістики в УКУ матиме експериментальний характер. Суть експерименту – право вступати на програму отримають випускники бакалаврату з гуманітарних і соціально-економічних напрямів підготовки.

В Західній Україні підготовку студентів за спеціальністю «Журналістика» здійснюють у 4 вищих навчальних закладах. З них лише в одному існує магістратура, у решті ВИШів – бакалаврат. Водночас в цю магістратуру з журналістики в межах галузі знань «Журналістика та інформація» можуть вступати тільки бакалаври, які здобули освіту за напрямами «Журналістика (6.030301), «Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)» (6.030302) і «Видавнича справа та редагування» (6.030303). Таким чином, вступ до магістратури обмежено бакалаврам, які навчалися на інших напрямах підготовки. Однак, як відомо, в європейському освітньому просторі існує практика, коли фахівців з журналістики готують на базі уже отриманої вищої освіти в різних галузях.

Мета магістерської програми з журналістики УКУ – запровадити в Західній Україні європейську модель підготовки магістрів-журналістів на основі синтезу журналістського фаху з базовою освітою в гуманітарних і соціально-економічних науках. Випускники матимуть змогу не лише здобути практичні знання і навички, потрібні в журналістській професії, але й отримати ширше теоретичне бачення того, чим є медіа в суспільстві, які виклики постають перед ними у країні в період переходу до повноцінної демократії, чим медіа мають бути в зрілій демократичній державі, на які міжнародні стандарти і взірці варто орієнтуватися в сучасній журналістській практиці. Ця програма ставить собі за мету поглиблювати розуміння української специфіки взаємостосунків між медіа і владою, медіа і економікою, медіа і правом, медіа і суспільством на тлі порівняльного аналізу місця медіа у суспільному житті країн Центральної і Східної Європи.

Концептуально магістерська програма з журналістики УКУ базуватиметься на таких засадах:

  1. Навчальний план магістерської програми УКУ містить блок світоглядних дисциплін, спрямованих на розуміння магістрами етичних і моральних принципів обраної професії, місії та відповідальності журналіста в сучасному світі. Зокрема, мова йде про такі навчальні курси як «Вступ до журналістики: місія, виклики, перспективи професії», «Медіа і мораль», «Західна цивілізація», «Новітня українська журналістика», «Християнська духовність у постмодерну добу», «Історія ідей», «Церква і соціальна комунікація» тощо.

  2. Фахові дисципліни, зокрема «Сучасна масова культура: цінності, ідентичності, практики», «Медіакритика», «Медіапсихологія», «Медіариторика», «Західні моделі журналістики», «Медіадискурс/Медіанаратив», «Соціологія медіа», «Інтернет-журналістика», «Журналістське розслідування», «Есеїстика», «Медіа і політика», «Медіа і релігія», «Медіа і культура», «Медіа і економіка», зорієнтовані на глибокий аналіз сучасних процесів в медіа-просторі, вони покликані допомогти слухачам-магістрам отримати належні знання та вміння й фахово себе зреалізувати в політичній, економічній, релігійній, економічній журналістиці.

  3. Практична підготовка магістрів буде спрямована на підготовку універсального журналіста. Упродовж навчання кожен студент матиме змогу отримати ґрунтовні теоретичні та практичні знання з теле-, радіо-, Інтернет- та газетно-журнальної журналістики.

Відповідно до цього, УКУ розпочав створення власної сучасної навчально-технічної бази, до якої увійдуть:

newsroom – мережа багатофункціональних комп’ютерів, програмне забезпечення яких дозволятиме слухачам магістерської програми здобути практичні навики з відеомонтажу, аудіомонтажу, верстки та дизайну друкованих медіа, розробки WEB 2.0;

навчальна телерадіостудія, обладнана сучасним технічним устаткуванням для практичної роботи студентів за напрямами «новинна телерадіожурналістика», «робота в прямому телерадіоефірі», «аналітична телерадіожурналістика».

Навчальний процес забезпечуватимуть викладачі-науковці та журналісти-практики зі Львова, Києва, Харкова, Варшави, Праги, Лондона, Нью-Йорку.

У зв’язку з отриманням витягу із протоколу ДАК щодо надання ліцензії тільки 15 липня, Український Католицький Університет встановлює такі терміни прийому документів, вступних іспитів та початку навчання:

жовтень 2010 р. – прийом документів;

листопад 2010 р. – вступні іспити та зарахування;

грудень 2010 р. – урочиста інавгурація програми та настановча сесія;

січень 2011 р. – початок навчання.

Зарахування абітурієнтів проходитиме за результатами таких вступних випробувань:

письмовий іспит зі спеціальності;

аналіз творчого доробку абітурієнтів;

тестування з іноземної мови;

співбесіда.

При вступі перевагу матимуть абітурієнти, що мають професійний досвід.

Опубліковано у Без категорії. Додати до закладок постійне посилання.

Коментарі закриті.