Міжнародна наукова конференція «Київська Церква: еклезіальна традиція – історіографічна проблема – екуменічна перспектива». (09/09/2008)

З нагоди 1020-річчя Хрещення Русі та на прохання Синоду Єпископів УГКЦ Інститут історії Церкви та Інститут екуменічних студій Українського католицького університету у співпраці з Національним університетом «Києво-Могилянська Академія», Українським християнським академічним товариством і Національним заповідником «Софія Київська» проводять Міжнародну наукову конференцію « Київська Церква: еклезіальна традиція – історіографічна проблема – екуменічна перспектива» у Києві 11-14 вересня 2008 р.

Конференція буде присвячена проблемам тяглості та історичної спадкоємності церковної традиції, що сформувалася внаслідок запровадження християнства як державної релігії у Київській Русі. Зокрема передбачається розглянути зумовленості й адекватність застосування в наукових дослідженнях термінів «Київська Церква» чи «київське християнство», їхню часово-просторову локалізацію та співвідношення з іншими поняттями («візантійсько-слов’янська традиція», «Свята Русь», Slavia Orthodoxa , Slavia Unita тощо); питання гомогенності еклезіальної традиції та її регіональної специфіки; обставини юрисдикційних і конфесійних поділів Київської митрополії; роль історичної пам’яті про «Святоволодимирівську спадщину» як засобу власної леґітимізації чи претензій на монопольне володіння цією спадщиною; причини та наслідки її «забування» або заперечення; відображення усіх цих процесів в еклезіальній свідомісті та в схемах і наративах конфесійної, національної чи регіональної історії тощо.

Розгляд церковно-історичної проблематики мав би допомогти встановити, чи можливий і наскільки необхідний консенсус навколо історичної минувшини «Київської Церкви» задля теперішнього порозуміння й евентуального поєднання її спадкоємців. Обговоренню перспектив і перешкод на шляху до реалізації в Україні ідеї утворення «єдиної помісної Церкви», у дискусіях навколо якої часто фігурує аргумент «повернення до історичних витоків», буде присвячено заключне засідання конференції, у якому також візьмуть участь представники церковної єрархії, органів державної влади та громадських об’єднань.

Серед запрошених учасників конференції такі відомі фахівці в галузі досліджень історії християнства у Східній Європі та церковні достойники як о. Ернст Кристоф Суттнер (Австрія), архим. Сергій Ґаєк, Світлана Морозова, Генадзь Саганович, Валентина Тєплова (Білорусь); Зенон Когут, о. Андрій Чировський (Канада); Альфонс Брюнінґ (Нідерланди); Юрій Аввакумов, Томас Немет (Німеччина); Анджей ____, Єжи Клочовський, Антоній Миронович (Польща); Єлена Бєлякова, Михало Дмитрієв, Марґарита Корзо, Тетяна Опаріна (Росія); архим. Кирило (Говорун), патріярх Любомир (Гузар), о. Борис Ґудзяк, о. Іван Дацько, єп. Євстратій (Зоря), архиєп. Ігор (Ісіченко), Костянтин Сігов, єп. Віталій Скомаровський, Наталя Яковенко, Олексій Толочко (Україна); Сергій Плохій (США); Антуан Аржаковський (Франція) та ін.

Місце проведення: Музей Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (церква Св. Духа, вул. Сковороди 2, ст. метро «Контрактова площа»)

Регламент: доповідь – 20 хв, реферат на круглому столі – до 15 хв,

виступ у дискусії – до 5 хв.

Робочі мови: українська, російська, білоруська.

Відповідальний за проведення: Олег Турій, директор Інституту історії Церкви УКУ

тел. +38 032 2762777; факс: +38 032 2409950;

e – mail: olturiy@ichistory.org; turii@ucu.edu.ua

Національний університет «Києво-Могилянська Академія »

Український католицький університет

Національний заповідник «Софія Київська»

Українське християнське академічне товариство

ПРОГРАМА

Міжнародної наукової конференції

«Київська Церква:

історична традиція – історіографічна проблема – екуменічна перспектива»

Київ, 11-14.09.2008 р.

четвер, 11 вересня

приїзд учасників, поселення в готелі

п’ятниця, 12 вересня

9.30 – 10. 00 відкриття

привітання учасників

ознайомлення з програмою конференції

10 . 00 – 13. 00 Круглий стіл «Київське християнство між Сходом і Заходом : до питання термінології та ідеології»

головуючий: Олексій Толочко (Київ)

10.00 – 11.00 вступні реферати:

Михайло Дмитрієв (Москва)

Сергій Плохій (Кембрідж, МА)

Генадзь Саганович (Мінськ)

Ігор Скочиляс (Львів)

11.00 – 11.20 перерва на каву/чай

11 . 20 – 13. 00 дискусія:

Юрій Волошин (Полтава), Зенон Когут (Едмонтон), Тетяна Люта (Київ), Антоній Миронович (Білосток), Тетяна Опаріна (Москва), Валентина Тєплова (Мінськ)

13.00 – 14.00 обід

14.00 – 16.20 «Канонічна традиція і юрисдикційні структури»

головуючий:

14.00 – 15.30 доповіді референтів: Зенон Когут (Едмонтон)

 1. Київська митрополія в політиці Царгородського патріархату, 988-1685

Антоній Миронович (Білосток)

 1. Канонічна традиція в долі Київської та Московської митрополій

Єлена Бєлякова (Москва)

 1. П роблема прийняття у православ’я західних християн у Київській та Московській традиціях (перша пол. XVII ст.): порівняльний аналіз

Тетяна Опаріна (Москва)

 1. Перехід білоруських православних єпархій під юрисдикцію Московського патріархату: тяглість чи перервність традиції

Генадзь Саганович (Мінськ)

дискутант: архиєп. Ігор (Ісіченко), Харків

15.30 – 1 6.20 дискусія

16 . 20 – 16. 40 перерва на каву/чай

16.40 – 19.00 «Еклезіяльна свідомість та історична пам’ять»

головуючий: Тетяна Опаріна (Москва)

16.40 – 18.10 доповіді референтів:

1 . Як пам’ятали «Святоволодимирівську спадщину» в Галичині та на Поділлі: «Реґіональна еклезіологія» в соціокультурному і політичному дискурсі Київської митрополії домодерного періоду

Ігор Скочиляс (Львів)

 1. «Пам’ять» про власне давньоруське минуле київської церковної еліти другої половини Х VII І ст.

Максим Яременко (Київ)

 1. Історична пам’ять про давньоруську церковну спадщину в середовищі київської культурної еліти новочасної доби (XIX ст.)

Володимир Ричка (Київ)

 1. Ремінесценції давньоруської церковної історії у Пряшівській греко-католицькій єпархії в першій половині XX ст.

Михайло Дронов (Москва)

дискутант: Сергій Плохій (Кембрідж, МА)

18.10 – 19.00 дискусія

19.00 – вечеря

субота, 13 вересня

9.00 – 11.10 «Богословська ідентичність»

головуючий: Наталя Яковенко (Київ)

9.00 – 10.20 доповіді референтів:

 1. До проблеми «реформаційних» та «ренесансних» ідей в українському православ’ї кінця ХVІ-ХVІІ століття

Сергій Савченко (Дніпропетровськ)

 1. Чин хрещення: зіткненя ідей та богословських концепцій (від Могилянської до Синодальної доби)

Оксана Романова (Київ)

 1. Про джерела богословської думки Київскої митрополії та Московскої Руси другої половини ХVII ст.: приклад Інокентія Гізеля і Симеона Полоцького

Марґарита Корзо (Москва)

 1. Образ святості Київської Церкви в працях перших унійних істориків: на прикладі Specimen ecclesiae ruthenicae Ігнатія Кульчинського ЧСВВ (1733)

Михайло Петрович (Львів)

дискутант: о. Андрій Чировський (Оттава)

10.20 – 11.10 дискусія

11.10 – 11.30 перерва на каву/чай

11.30 – 13.40 «Еклезіальна і національна ідентичність»

головуючий: Олег Турій (Львів)

11.30 – 12.50 доповіді референтів:

 1. Історична доля Мукачівської єпархії

о. Ернст Кристоф Суттнер (Відень)

 1. «Київська Церква» і Мукачівська єпархія: відомі і невідомі сторінки непрочитаної історії

Володимир Фенич (Ужгород)

 1. У пошуках національної традиції: київська спадщина в історичній пам’яті галицького греко-католицького духовенства третьої чверті XIX ст.

Остап Середа (Львів)

 1. Теза про «повернення до віри предків» як ідеологічне обґрунтування зміни етно-конфесійної ідентичності білоруських уніатів наприкінці XVIII – на початку XIX ст.

Світлана Морозова (Гродно)

дискутант: Михайло Дмитрієв (Москва)

12.50 – 13.30 дискусія

13.30 – 14.30 обід

14.30 – 16.40 «Партикулярність і спільність традиції»

головуючий: Антуан Аржаковський (Париж/Львів)

14.30 – 15.50 доповіді референтів:

 1. Київська церковна традиція і російські греко-католики

о. Юрій Аввакумов (Мюнхен/Львів)

 1. Атономізація Українського екзархату РПЦ: спадщина, умови, здобутки

Наталя Шліхта (Київ)

 1. Візія спільного Києво-Галицького патріархату в творах Йосифа (Сліпого)

о. Андрій Михалейко (Львів)

 1. Переосмислення Київської традиції в сучасній УГКЦ: проблемні питання з канонічної перспективи

Томас Немет (Вюрцбурґ/Відень)

дискутант: о. Борис Ґудзяк (Львів)

15.50 – 16.40 дискусія

16.40 – 17.00 перерва на каву/чай

17.00 – 19.30 Круглий стіл: « Єдина помісна Церква в Україні?: плани – проблеми – перспективи»

головуючі: о. Іван Дацько (Львів), Костянтин Сігов (Київ)

17.00 – 18.00 вступні реферати

 1. о. Андрій Чировський, Оттава

 2. архим. Кирило (Говорун), Київ

 3. єп. Євстратій (Зоря), Київ

 4. архиєп. Ігор (Ісіченко), Харків

18.00 – 19.00 виступи дискутантів:

о. Мирон Бендик, Надія Бєлякова, Марія Горяча, архим. Сергій Ґаєк, єп . Богдан (Дзюрах), Петро Дідула, Віктор Єленський, Мирослав Маринович, о. Олексій Петрів, Олександр Саган , єп. Віталій Скомаровський, Ігор Шабан, Андрій Юраш та ін.

19.00 – 19.30 підведення підсумків

19.30 – 21.00 урочиста вечеря

неділя, 14 вересня

12.00 – 13.00 лекція-екскурсія «Софія Київська як меморіал Хрещення Русі»

Надія Нікітенко (Київ)

участь у богослуженнях, вільний час у Києві

від’їзд учасників

http://www.ugcc.org.ua/ukr/press-releases/article;7473/

Опубліковано у Без категорії. Додати до закладок постійне посилання.

Коментарі закриті.