Âłňŕşěî íŕ Đŕäłî Âîńęđĺńłíí˙
   
20.07.2019 
   UKR RUS POL ENG
 Radio „Woskresinnia”

Kardynał Lubomyr Huzar
Kardynał Lubomyr Huzar
Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Myrosław Marynowycz
Myrosław Marynowycz
członek Rady Nadzorczej

Ihor Pełechatyj
Ihor Pełechatyj
członek Rady Nadzorczej

Wasyl Kopyczyn
Wasyl Kopyczyn
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Myroslav Pavlyuk
Myrosław Pawluk
Dyrektor

Vasyl Kovalyshyn
Wasyl Kowałyszyn
Redaktor Naczelny

Lyubomyra Burka
Lubomyra Burka
Redaktor

Volodymyr  Kachur
Wołodymyr Kaczur
nasz korespondent w Kijowie

Orest Harda
Orest Harda
lektor, znany aktor ukraiński

Vasyl Pavlyuk
Wasyl Pawluk
logistyka

Yaroslav Ivashkiv
Jarosław Iwaszkiw
główny księgowy

Vitaliy  Bokhonko
Witalij Bochonko
reżyser dźwięku

Andriy Kopak
Andrij Kopak
fotograf, korespondent

Andriy  Davydiv
Andrij Dawydiw
wydział zabezpieczeń komputerowych

Semen Kukhar
Semen Kuchar
transport

Bohdan Dubinskyy
Bohdan Dubińśkyj
Redaktor Naczelny ARI

Zoryana Kurdyna
Zoriana Kurdyna
zastępca Redaktora Naczelnego ARI

Lidiya Puha
Lidia Puga
dziennikarz ARI

Serhiy  Plakhotnik
Serhij Płachotnik
wydział zabezpieczeń komputerowych

Ďĺđĺéňč íŕ ńňîđłíęó ÓĂĘÖ
Ŕęňóŕëüíł đĺëłăłéíł íîâčíč ç Óęđŕżíč
O ile w obecnych czasach źli ludzie posługują się czasopismami, by siać nauki
nieprawdziwe i zniekształcać  moralność, o tyle Wy powinniście przyjąć za
swój obowiązek wykorzystanie tych samych metod. O ile jednak tamci
posługują się nimi niegodnie, by burzyć, Wy posługujcie się nimi prawidłowo,
by budować ... i wiarę ... mężnie bronić.

Leon XIII, papież
List do arcybiskupa Limy i do biskupów w Peru, rok 1894.

Oddziaływanie dziennikarzy jest mocniejsze, aniżeli księży i ludzi nauki.
Oni potrafią zrujnować aktualny światopogląd i wykreować nowy ...
Prasa ... może wychować świętych, ale też i złoczyńców; ona może z
powodzeniem bronić religii i moralności, ale może i sprawy najświętsze
zbezcześcić i zniweczyć.

Biskup greko-katolicki  Hryhorij Chomyszyn.
Odezwa do duchowieństwa eparchii Stanisławowskiej.
„Prasa - jako bardzo ważna broń w naszych czasach”, rok 1913.Po długotrwałym okresie panowania przymusu wyznawania  ideologii ateistycznej, w roku 1989 z wielką mocą rozbrzmiał głos  audycji  radiowych nadawanych przez religijno-informacyjne  Radio „Woskresinnia” („Zmartwychwstanie”). Redakcja tego   Radia została utworzona dzięki dobrodziejstwu Synodu Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego i wywodzi się ze stolicy Belgii - Brukseli, ze struktury Catholik Radio and Television Network. 19 listopada tegoż roku został wyemitowany pierwszy program radiowy. Na czele Redakcji w tym czasie stanął ksiądz obrządku greko-katolickiego  Andrij Onuferko.

Oczywistym stało się, iż Radio „Woskresinnia” wywarło znaczący wpływ na społeczeństwo, a sam fakt możliwości jego słuchania rozbudził nadzieję w sercach słuchaczy na przyjście nowych czasów w dziejach narodu,... nadzieję na nową jakość życia.

W roku 1990 – Radio „Woskresinnia” emitowało swoje coniedzielne audycje jeszcze z nadajników w Monte-Carlo. Wprawdzie od dnia 27 października 1991 r. niedzielne audycje  były jeszcze przygotowywane w Brukseli, ale emitowały je już nadajniki Lwowskiej Sieci Państwowej.

Przez bardzo długi okres czasu, programy emitowane przez Radio „Woskresinnia” były jedynym źródłem chrześcijańskiego słowa na Ukrainie. Z biegiem czasu została uformowana Redakcja we Lwowie, która począwszy od maja 1992 r., zaczęła samodzielnie przygotowywać audycje radiowe. Z początkiem lipca tegoż roku rozpoczęto codzienną emisję audycji. Kierownikiem lwowskiej Redakcji został ks. Mychajło Dymyd.

W 1993 roku, począwszy od 5 kwietnia, codzienne religijne i kulturoznawcze audycje Radia „Woskresinnia” zaczęła transmitować Ogólnoświatowa Służba Radio Ukraina, jak również Program III Ukraińskiego Radia. 10 lipca tegoż roku odbyła się uroczysta prezentacja Radia „Woskresinnia” w Operze Lwowskiej.

W roku 1994 Radio „Woskresinnia” zainicjowało utworzenie Agencji Informacji Religijnej (ARI). Wydawany przez tę agencję serwis agencyjny wzbudził zainteresowanie nie tylko na Ukrainie, ale także stał się chętnie czytanym w wielu krajach świata. ARI okazała się wiarygodnym źródłem informacji religijnych dla wielu gazet i czasopism na Ukrainie i poza granicami kraju. Z serwisu informacyjnego tworzonego przez Radio „Woskresinnia” korzystają takie autorytety spośród agencji informacyjnych, jak Katolicka Agencja Informacyjna (CNS) i ARIS. Prowadzona przez  Radio „Woskresinnia” ARI była jedyną organizacją na Ukrainie, która zbierała, opracowywała i rozpowszechniała wiadomości o wszystkich odłamach chrześcijaństwa istniejących  wówczas na Ukrainie (UKGK, UKP PM, UKP PK, UAKP, KRK i kościołów protestanckich). Wielka ilość materiału, zebranego na przestrzeni lat pozwoliła Redakcji na prowadzenie własnych prac naukowo-badawczych na temat rozwoju kościołów na Ukrainie. Zebrany materiał umożliwił także stawianie prognoz  i odpowiednie komentowanie wydarzeń, które miały miejsce w życiu wyżej wymienionych  kościołów chrześcijańskich.

W roku 1995, 29 marca została wyemitowana 1000-na audycja radiowa. W tym czasie audycje składały się już z 3 części: z wiadomości z ogólnie pojętego życia religijnego, z reportażu poświęconego aktualnemu na dzień emisji tematowi oraz  felietonu na tzw. temat cykliczny związany  z historią Kościoła, życiem duchowym chrześcijan, wzajemnymi stosunkami teologii i nauk przyrodniczych etc. W swojej pracy Radio „Woskresinnia” zawsze kieruje się regułą bezstronności i przygotowuje swoje materiały w duchu ekumenizmu.

W roku 1996 z dniem 10 czerwca audycje autorstwa Radia „Woskresinnia” zaczął emitować Program Pierwszy Ukraińskiego Radia Publicznego.

Poszerzenie grona słuchaczy radiowych oraz czytelników  niejako wymogło na pracownikach Radia „Woskresinnia” zwiększone poczucie odpowiedzialności za tworzone dzieła, a wszystko to, by sprostać nowym wyzwaniom i w miarę możliwości maksymalnie zaspokoić narastające potrzeby duchowe obywateli Ukrainy. W związku tymi potrzebami, koniecznym okazało się rozbudowanie audycji radiowych o dialogi ekumeniczne, dopuszczanie do głosu przedstawicieli różnych wyznań. W ten oto sposób oprócz ewangelizacji Radio „Woskresinnia” sprzyjało ekumenizmowi w oparciu o prawdę i miłość. Potwierdzają to chociażby słowa Redaktora Naczelnego  „Narodnoji Gazety” pisarza Anatolija Szewczenki:  „W tym czasie, kiedy nam, Ukraińcom, teraz, jak i we wszystkich, przeważnie dramatycznych, czasach historycznych, brakuje, jak i zawsze brakowało, jedności i porozumienia, Radio „Woskresinnia” całą swoją działalnością służy sprawie pojednania duchowego swoich słuchaczy: w duchu ekumenizmu, patriotyzmu. A światopogląd chrześcijański właśnie prowadzi do jednoczenia się, w którym to jednoczeniu może odnaleźć swoją przyszłość państwo  a w nim i naród, miejmy nadzieję nareszcie szczęśliwy i wolny, z poczuciem własnej godności”.

Dla dziennikarzy Radia „Woskresinnia” ważna jest zarówno treść jak też i forma, w której podawane są różnego rodzaju przekazy. Na audycje składają się wszystkie możliwe gatunki rzemiosła dziennikarskiego:  informacja i polemika, komentarze oraz  relacje z listów prywatnych i prasy, reportaże, wywiady, sprawozdania z konferencji, artykuły, rozmowy z przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich. Bardzo ważną sprawą podczas pracy w Redakcji  jest troska  o czystość  języka ukraińskiego,  szczególną uwagę poświęcono językowi samych audycji.  „W naszych czasach, kiedy liczni nadawcy stacji komercyjnych z zaparciem prowadzą politykę rusyfikacji, audycje Radia „Woskresinnia” wyróżniają się na tym tle nie tylko używaniem pięknej mowy ukraińskiej, ale również i troską o kulturę narodową, o literaturę, o muzykę, a szerzej rzecz ujmując – o przyszłość całego narodu z ojczystym językiem, kulturą, historią i oczywiście Kościołem” -  w ten oto sposób skomentował audycje radiowe Serhij Hreczaniuk, pisarz, Redaktor Naczelny czasopism „Dywosłowo” i „Lekcja języka ukraińskiego”.  Oto jeszcze jedna opinia, tym razem znakomitego aktora ukraińskiego Witalija Rozstalnoho: „Słowo wymawiane w audycji radiowej brzmi tylko w czasie rzeczywistym, czyli brzmi, gdy brzmi, i za ten krótki moment potrafi objąć tysiące i tysiące słuchaczy, dostarczyć do ich świadomości nie tylko myśli, ale i takie intonowanie, którego się nie zapomina. W swoich znakomitych audycjach prowadzący jak również i goście znajdują takie słowo”.
 
W roku 1997 miały miejsce zmiany na stanowiskach kierowniczych. Ks. Mychajło Dymyd objął stanowisko Rektora Lwowskiej Akademii Teologicznej,  a Dyrektorem Radia „Woskresinnia” został dziennikarz Myrosław Pawluk, który jako redaktor i prowadzący, będąc współpracownikiem Redakcji w ciągu sześciu lat, mógł poszczycić  się  autorstwem ponad 1000-ca audycji.

W tym samym roku Redakcja Radia „Woskresinnia”  przeniosła swoją siedzibę do  nowego pomieszczenia w budynku przy ulicy Ozarkiewycza we Lwowie. Poświęcenia nowej siedziby Radia „Woskresinnia”  dnia 28 sierpnia dokonał Biskup Pomocniczy Zwierzchnika UKGK kardynał Lubomir Huzar.

W bardzo krótkim okresie czasu została utworzona Filia Redakcji Radia „Woskresinnia”  w Kijowie i już 30 października na falach radiowych rozbrzmiewała 2000-na  audycja, nadana przez to Radio.

W tym czasie Redakcja przeszła także prawną i kadrową reorganizację. Audycje, tak jak dotychczas, emitowane były codziennie, niezależnie od etapowo wdrażanych zmian.

W roku 1999 w czasie świąt Opieki Matki Bożej obchodzonych 14 października, Radio „Woskresinnia”  wznowiło wydawanie czasopisma Lwowskiej Archieparchii „Meta”. Dziennikarze Radia „Woskresinnia” osobiście i całkowicie charytatywnie przygotowywali czasopismo do druku aż do roku 2003. Wszystkie numery w/w czasopisma są dostępne dla czytelników na naszych stronach internetowych.

W roku 1999 Redakcja Radia „Woskresinnia” obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia.

Od dnia 1 czerwca 2000 r. w cyklach trzy razy na dobę Radio „Woskresinnia” rozpoczęło emisję programów na falach ogólnopaństwowej sieci „Dowira-Niko-FM”.       23 marca 2001 r. została wyemitowana 3000-na audycja radiowa.

Z biegiem czasu sieć „Dowira-Niko-FM” podzieliła się na dwie części. Radio „Woskresinnia” zostało z siecią „Dowira”  prowadząc wspólne emisje z Radiem „Swoboda”.

W czasie zmian w kierownictwie Państwowej Radiokompanii Ukrainy w roku 2001 Kościół stracił na pewien czas możliwość emisji audycji Radia „Woskresinnia” na falach Ukraińskiego Radia-1 (ogólnopaństwowy zasięg). Radio „Woskresinnia” jednak nadal kontynuowało emisję swoich programów w sieci  Radia „Dowira”, na falach Publicznego Radia Obwodu Lwowskiego, Radia „Dzwony” w mieście Iwano-Frankiwsk, Radia „Caritas-Edegem” w mieście Czerwonograd.

W grudniu 2002 roku Radio „Woskresinnia” wznowiło swoje emisje na falach Ukraińskiego Radia-1. Według danych statystycznych, zebranych przy udziale UR-1 audycje Radia „Woskresinnia”  codziennie gromadzą przed odbiornikami od 2 do 4 milionów słuchaczy.

Od 1-go sierpnia 2002 roku istnieje możliwość słuchania audycji Radia „Woskresinnia” w internecie na naszej stronie internetowej: {www.rr.lviv.ua}.  Pliki z nagraniami audycji aktualizowane są codziennie i dostępne w wersjach cyfrowych mp3 i ogg.   Stwarza to możliwość ich odsłuchania na różnych systemach operacyjnych zarządzających komputerem i praktycznie w każdym zakątku świata. Niekwestionowaną zaletą stosowania przez Radio „Woskresinnia” zapisów cyfrowych jest możliwość przesłuchania audycji już w dniu jej emisji. Oczywiście istnieje możliwość odsłuchania audycji, które zostały wyemitowane kilka tygodni wcześniej. Na dzień dzisiejszy na naszej stronie internetowej dostępne do odsłuchania są audycje wyemitowane miesiąc wcześniej.  Wszystkie audycje  wyemitowane  w ciągu ostatniego roku są przechowywane w archiwum na w/w stronie internetowej.

Oprócz audycji, wyprodukowanych bezpośrednio przez Radio „Woskresinnia”, na stronach internetowych dostępne są zupełnie nowe rubryki: od listopada 2003 r. funkcjonuje nowa zakładka: „Wydarzenia. Fakty. Komentarze”. Od dnia 3 grudnia 2003 r. działa nowa zakładka: „Premiery muzyczne”, gdzie prezentowane  są różne gatunki muzyki cerkiewnej, pieśni religijne oraz informacje i teksty do nich.

Na stronach internetowych utworzono archiwum ARI w formacie PDF, w którym użytkownik ma możliwość obejrzenia zasobów Religijnej Agencji Informacyjnej w całości wraz z  kolorowymi zdjęciami. Kolportowany wariant zawartości w/w zakładek jest jedynie w wersji czarno-białej.

Zebrane  przez pracowników  Radia „Woskresinnia” nowe materiały dotyczące życia wspólnot religijnych, doniesienia prasowe oraz artykuły i zdjęcia do nich są umieszczane na naszych stronach na bieżąco w osobnej zakładce. Zakładka ta umożliwia podanie „gorącej” informacji fotograficznej natychmiast po wydarzeniu.

W nowej rubryce „Fotoreportaż”  można obejrzeć serie ilustracji fotograficznych dotyczące ważnych wydarzeń z życia Kościoła jak również ważnych wydarzeń z  życia obywateli z terenu całego kraju.  

Od czerwca 2004 r. na stronach internetowych istnieje nowa rubryka: „Radio gości w ...”, w której umieszczono sesje fotograficzne naszych dziennikarzy z tematycznych podróży służbowych.

Na stronach internetowych funkcjonuje rubryka „Galeria sztuki”. Umieszczono w niej zdjęcia prac artystów, którzy reprezentują sztukę sakralną.

Zadaniem priorytetowym dla Radia „Woskresinnia” jest ustawiczny rozwój swoich stron internetowych w kierunku ułatwienia dostępu do nich jak najszerszej publiczności oraz coraz większego ich oddziaływania na internautów.

W dniu dzisiejszym Radio „Woskresinnia” nie jest już jedynym głosem chrześcijańskim na Ukrainie, a jednak zachowuje pozycję lidera co do ilości i różnorodności poruszanych tematów. Audycje produkowane są dla słuchaczy różnych kategorii wiekowych i społecznych, dla słuchaczy różnorodnych religii. Znajdują się tu reportaże o ważnych wydarzeniach  w Kościołach Ukraińskich, opowieści księży oraz wystąpienia biskupów, opowiadania o obrządkach bizantyjskim oraz łacińskim, wersje radiowe współczesnych prac z dziedziny prac teologicznych, zaznajomienie słuchaczy z kalendarzem liturgicznym, opowieści o tradycji  pisania ikon, o architekturze sakralnej, o śpiewach cerkiewnych w czasie liturgii, o muzyce sakralnej. Audycje radiowe poszerzono o czytanie tekstów ze współczesnej jak również i klasycznej literatury chrześcijańskiej, czytanie dzieł Ojców Kościoła Wschodniego i Zachodniego, czytanie przypowieści i bajek dla dzieci autorstwa pisarzy uznanych w świecie.

Redakcja Radio „Woskresinnia”  stworzyła cały szereg nagrań audio takich dzieł sztuki, jak książka znakomitego myśliciela religijnego, rosyjskiego księdza prawosławnego  Aleksandra Mienia pod tytułem „Syn człowieczy”,  powieść polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego „Listy Nikodema”, rozważania znakomitego teologa i człowieka nauki świętej pamięci Zwierzchnika UKGK kardynała Myrosława Iwana Lubacziwskiego „Wierzę w jedynego Boga”, książkę-wywiad dziennikarza Wittorio Messori z Janem Pawłem II „Przekroczyć próg nadziei” oraz inne.

Dziennikarze oraz autorzy  Radia „Woskresinnia”  w swoich programach radiowych oraz audycjach wykorzystując metody śledztwa dziennikarskiego często podejmują  „niewygodne” jeszcze kilka lat temu, a poniekąd jeszcze i dziś dla niektórych środowisk, tematy historyczne. Jako przykład mogą tu posłużyć następujące tematy: „Palestyna w czasach Chrystusa”, świadectwa wiary represjonowanych księży Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego, materiały historyczne o życiu i działalności sługi Bożego Metropolity Andrzeja Szeptyckiego, artykuły o motywach religijnych w twórczości pisarzy i poetów ukraińskich etc.

Audycje radiowe znajdują szczere uznanie u słuchaczy.  Naturalną i ważną składową emitowanych programów stały się wiersze autorstwa Tarasa Szewczenki, Iwana Franki, Łesi Ukrainki, Jewhena Małaniuka, Todosia Ośmaczki oraz poetów współczesnych. Czytane są utwory pisarzy ukraińskich oraz autorów z innych krańców świata, które nie zaprzeczają moralności chrześcijańskiej , niosą ze sobą idee stałego poszukiwania prawdy i jej umacniania, opisują życie duchowe człowieka ze wszystkimi jego sprzecznościami, ale na drodze ku Sacrum.

Dziennikarze Radia „Woskresinnia” biorą aktywny udział w życiu ukraińskich massmediów. Świadczą o tym liczne nagrody i odznaczenia w różnego rodzaju konkursach.
  1. Dyplom Uczestnika „Teleradioklub’99” za pomoc dla czasopisma „Teleradiokurier” w rozwoju partnerstwa na rynku radiowo-telewizyjnym na Ukrainie.
  2. Dyplom Pamięci za uczestnictwo w V Kijowskim Jarmarku Radiowo-telewizyjnym  (4-7 maja 1999 r.)
  3. Srebrny Dyplom za uczestnictwo w Konkursie „Zołotyj Georgij-2000”  w kategorii „Program informacyjny”.
  4. Odznaczenie Honorowe  Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopaństwowego  Konkursu programów radio-telewizyjnych organizacji regionalnych p.t. „Ukraina-jedna” w kategorii „Debiutant konkursu”.
  5. Dyplom III Ogólnopaństwowego Konkursu programów „Ukraina-jedna” w kategorii „Interesujący człowiek” za program radiowy „Z miłości do sztuki” (wrzesień 2001 r., m. Odesa).
  6. Dyplom IV Ogólnopaństwowego Konkursu programów „Ukraina-jedna”  w kategorii „Świat dzieciństwa” za program radiowy „Aniele Boży stróżu mój” (wrzesień 2002 r., m. Odesa)


Adres Redakcji Radia „Woskresinnia”:
ul. J. Ozarkewycza 4, Lwów 79016,  Ukraina
Ĺ-mail:
Internet: http://www.rr.lviv.ua
tel: +38 032 238 85 66
fax: +38 032 297 08 75


»»» 

Lviv TOP